Heel Groen


 Consulten
Wat kun je verwachten?
Tijdens het intake gesprek maken we kennis en neem ik een anamnese af. Samen vullen we de vragenlijst in en kijken we naar de bestaande klachten en voorgeschiedenis. Aan het einde van het intakegesprek heb ik een beeld gevormd. Ik werk de casus uit en geef advies mee waar je direct mee aan de slag kunt.
Na het intakegesprek plannen we het vervolggesprek en bepalen we het gewenste resultaat.

Vervolgconsult
Tijdens de vervolgconsulten houden we de voortgang bij en passen we indien nodig het traject aan.

Tarieven.
Bij het maken van de eerste afspraak ontvangt u de behandelovereenkomst per e-mail.
Een inkijk exemplaar vind u hier.

Soort consult Tijdsduur Tarief inclusief 21% btw
Intake gesprek ongeveer 90 minuten € 75,-
Vervolgconsult 60 minuten € 60,-


Hieronder vindt je een voorbeeld van hoe de gesprekken zijn opgebouwd:

Het eerste gesprek:
Het anamnese gesprek. Hierin komt naar voren of er een wederzijdse klik is tussen u als cliënt en Heel-Groen als behandelaar. Oftewel: sluiten de partijen op elkaar aan. Het tweede gesprek wordt direct aan het einde van het eerste gesprek gepland om de continuïteit van de behandeling te waarborgen.

Tweede gesprek:
Gesprek twee is het advies gesprek. Hierin worden de bevindingen van de algehele levensstijl, lichamelijke conditie en denkpatronen die naar voren zijn gekomen in het anamnesegesprek besproken tezamen met het behandel advies. Aan het eind van dit gesprek word bepaald na hoeveel tijd er een follow-up gesprek plaatsvindt en wordt deze gepland. Ook wordt er een inschatting gemaakt van het aantal benodigde consulten.

Follow-up:
In dit gesprek wordt de behandelperiode besproken, waaronder de uitvoer van de adviezen, de effecten ervan en het toekomstbeeld. Eventueel wordt er een een volgend follow-up gesprek gepland. Ook word het vervolg advies op het al eerdere behandelplan besproken. Indien nodig worden hier aanpassingen op gedaan.

Afrondingsgesprek:
Dit is het laatste gesprek dat we voor de behandeling van deze klacht(en) voeren. Uiteraard is de volledige behandeling erop gericht af te sluiten met een goed functionerend lichaam en geest. Uitteraard ben u altijd welkom om contact te leggen over de behandeling, terug kerende klachten en/of nieuwe problematiek. Tevens wordt er gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen om de professionlisering van de praktijk te waarborgen.
De informatie op deze pagina vervangt een bezoek aan de huisarts/therapeut of natuurgeneeskundige niet. Bij twijfel neemt u contact op met uw behandelend arts.
KVK: : 60943734 | Licentie FAGT:in afwachting | Klachtenregelement FAGT